Siv och Marlene

Veckans kund är även den här gången två kvinnor som ofta samåker och tränar i samma grupper. Siv och Marlene har gjort som så många andra hos oss och börjat sin träningskarriär i en nybörjargrupp. Nu har de valt att delta i tre olika kurser för få de bästa tiderna och den bästa träningen just för dem.